Monday, November 9, 2009

Pemanasan Global : Dalam Pelbagai Dimensi Soalan

Dipetik daripada Blogs Cikgu Ghalib Yunus (Terima kasih)

Soalan 4(a):

Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan usaha-usaha untuk menangani masalah ini.

Jawapan:

Strategi
T: Pemanasan Global
K: Usaha-usaha
F: Umum/perbincangan

Isi:
1. menjalankan program kitar semula
2. mengharamkan aktiviti pembakaran secara terbuka
3. Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4. penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas
5. Segala bentuk pencemaran hendaklah dihapuskan.

Soalan 4(b):

Dunia pada hari ini dilanda pemanasan global yang akibat kerakusan manusia. Bincangkan kesan-kesan yang timbul daripada fenomena ini.

Jawapan:

Strategi
T: Pemanasan Global
K: Kesan
F: Umum/perbincangan

Isi:
1.Tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi.
2.paras air laut meningkat dan keluasan saiz daratan semakin mengecil.
3. Bumi terdedah kepada kejadian bencana alam.
4. Penduduk mengalami risiko kehilangan nyawa dan kecederaan.

Soalan (4c):

Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan punca-punca fenomena ini berlaku.

Jawapan:

Strategi
T: Pemanasan Global
K:Punca
F: Umum/perbincangan

Isi:
1. Kegiatan perkilangan dan industri
2. Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
3. penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas.
4. Segala bentuk pencemaran hendaklah dihapuskan.

Soalan 4(d):

Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan punca-punca dan usaha-usaha untuk menangani masalah ini.

Jawapan:

Strategi
T: Pemanasan Global
K:Punca dan usaha
F: Umum/perbincangan

Isi:

Punca:
1.Kegiatan perkilangan dan industri
2.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal

Usaha:
3.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4.penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluasSoalan

4(e):Dunia pada hari ini dilanda pemanasan global yang akibat kerakusan manusia. Bincangkan kesan-kesan yang timbul daripada fenomena ini dan langkah-langkah untuk menanganinya.

Jawapan:

Strategi
T: Pemanasan Global
K: Kesan dan langkah
F: Umum/perbincangan

Isi:

Kesan:
1.Tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi.
2. Bumi terdedah kepada kejadian bencana alam.

Langkah:
3.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4.penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas

No comments: