Thursday, September 1, 2011

Buku Baru Yang Telah Dibaca : Memecah Masalah (Soal Jawab Guru)


Karya Cikgu Norbi elok dibaca
oleh semua pendidik

Mengajar sebagai proses membina manusia cemerlang bukanlah satu tugas yang mudah. Sebagai sebuah aktiviti penyampaian ilmu, mengajar memerlukan kebijaksanaan, kreativiti, kejujuran dan kesabaran dalam pelaksanaannya. Elemen-elemen ini perlu diadunkan menjadi satu untuk membentuk kecemerlangan pelajar, sekolah dan guru itu sendiri.

Guru perlu mempunyai seni mengajar dan bersikap kreatif. Ramai yang mampu mengajar tetapi bukan semua orang dapat mengajar dengan baik, menarik dan berkesan. Melalui buku ini, penulis menjelaskan sikap yang perlu ada pada seorang guru untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dan disenangi oleh rakan-rakan guru lain.

Budaya kerja kelas pertama perlu sentiasa dipraktikkan selain inisiatif untuk mempelbagaikan pedagogi pengajaran supaya pelajar tidak akan berasa bosan dengan kaedah yang sama setiap hari.

No comments: