Saturday, August 5, 2017

KEPENTINGAN SEMANGAT KEJIRANANJiran merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Kita hendaklah mengamalkan semangat kejiranan kerana semangat kejiranan banyak kebaikannya.
Berikan komen anda tentang kepentingan semangat kejiranan.

Pendahuluan
A1: Jiran adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita
A2: Semangat kejiranan merujuk kepada tahap keakraban
A3: Semangat kejiranan jelas dalam masyarakat luar bandar
A4: Masyarakat bandar lebih bersikap individualistik
A5: Ada banyak kepentingan semangat kejiranan

Isi 1: Mendapat bantuan kecemasan
A1: Mudah mendapat bantuan kecemasan
A2: Sering berlaku peristiwa “ luar duga” dalam kehidupan
A3: Contoh: Kebakaran dan kemalangan
A4: Jiran cepat member bantuan
A5: Menghantar ke klinik jika kita sakit

Isi 2 : Menjamin keselamatan
A1: Menjamin keselamatan tempat tinggal
A2: Jiran turut menjaga keselamatan rumah kita
A3; Jiran menhubungi kita apabila rumah dimasuki pencuri
A4: Menjaga rumah semasa musim perayaan
A5: sekali-sekala belilah buah tangan untuk jiran

Isi 3 : Menjayakan majlis keramaian
A1: Membantu dalam majlis keramaian
A2: Kadangkala majlis keramaian yang diadakan menganggu jiran
A3: Contoh: Majlis perkahwinan
A4: Kesan positif jika ada semangat kejiranan
A5; Ada jiran yang membantu sehingga majlis selesai

Isi 4 : Mencegah gejala negatif
A1: Dapat mencegah gejala negatif
A2: Jiran mendidik anak mereka dengan baik
A3: Contoh : pelakuan negatif – bermain mercun
A4: Jiran mensihati anak mereka agar tidak berlumba motor
A5: Berlumba motor boleh menyebabkan kemalangan

Isi 5: Memupuk perpaduan
A1: Kerajaan amat menggalakkan semangat kejiranan
A2: Perpaduan kaum dapat dipupuk
A3: Rakyat dapat hidup dalam keadaan aman
A4: Pihak kerajaan dapat merancang program pembangunan
A5; Negara akan menjadi maju

Penutup
A1: Semangat kejiranan banyak kebaikannya
A2: Penduduk setempat juga mendapat kebaikan
A3: Hubungan baik anatara kaum terjalin
A4: Rakyat hidup dalam keadaan harmoni
A5: Projek pembangunan untuk rakyat dapat dilaksanakan

No comments: