Saturday, May 22, 2010

Kata Bantu : Boleh dan Dapat

Kata bantu boleh digunakan untuk maksud 'keizinan'. Sebagai contoh :

1. Kamu boleh pergi ke tandas jika semua latihan telah disiapkan.

2. Mereka tidak boleh memasuki kawasan itu kerana berbahaya.

Kata bantu dapat pula digunakan untuk maksud 'keupayaan'. Sebagai contoh :

1. Adik sudah dapat menunggang basikal itu.

2. Ayah masih tidak dapat melakukan kerja yang berat kerana badannya masih lemah.

(Dipetik daripada ruangan Soal Jawab Bahasa, oleh Munsyi Dewan, Pelita Bahasa Mei 2010)

No comments: