Saturday, May 15, 2010

Kata Pemeri - Masih banyak kesilapan!

Kata pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat dua jenis kata pemeri, iaitu 'ialah' dan 'adalah'.

Kata pemeri 'ialah' diletakkan di hadapan frasa nama, manakala kata pemeri 'adalah' diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

Kata pemeri tidak boleh diletakkan dihadapan kata kerja atau frasa kerja,

Sebagai Contoh :

1. Wanita yang memakai kebaya itu ialah ibu saya.
2. Faris adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah ini.
3, Sate ialah makanan kegemaran saya.
4. Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Rabu

No comments: